Kemiska konsulter

Kontaktpersonerna på Chemgroup är kemikunniga och utbildade inom kemiområdet. Vi kan fungera som ett bollplank vad gäller substitution av kemikalier. Har du en fråga om en specifik produkt eller behöver du vägledning på var du ska vända dig för att hitta rätt produkt med en viss teknisk specifikation. Vi hjälper dig.