Konsultation

Vi har många kompetenta kemister, toxikologer och ingenjörer inom kemiområdet på Chemgroup. Vi har alla gedigen erfarenhet av olika projekt inom kemiområdet. Läs mer om de områden nedan som vi jobbar mycket med:

Vi kan fungera som ett bollplank vad gäller substitution av kemikalier. Har du en fråga om en specifik produkt eller behöver du vägledning på var du ska vända dig för att hitta rätt produkt med en viss teknisk specifikation. Vi hjälper dig.

Kemikaliesamordnare

Behöver du tillfällig hjälp med en kemikaliesamordnare eller stöd för viss del av en tjänst, då kan du få hjälp av någon av Chemgroups kemikaliesamordnare. Våra kemikaliesamordnare kan hjälpa till att samordna rutiner och instruktioner inom kemikaliefrågor i din verksamhet. Inom tjänsten kan t.ex följande delar ingå: bevakning av relevant lagstiftning gällande kemikalier, kontroll av […]

Hygieniska gränsvärden

För att kunna göra en fullständig riskbedömning av kemikalier eller kemiska riskkällor behöver man även säkerställa att luftkvaliteten är godtagbar. Detta styrs bl.a. av föreskriften AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden. Detta är en stor utmaning på många arbetsplatser då det finns ett sort antal kemiska ämnen med hygieniska gränsvärden men inte alla produkter berörs. Vi […]