Kemikaliesamordnare

Behöver du tillfällig hjälp med en kemikaliesamordnare eller stöd för viss del av en tjänst, då kan du få hjälp av någon av Chemgroups kemikaliesamordnare. Våra kemikaliesamordnare kan hjälpa till att samordna rutiner och instruktioner inom kemikaliefrågor i din verksamhet.
Inom tjänsten kan t.ex följande delar ingå: bevakning av relevant lagstiftning gällande kemikalier, kontroll av kemikalieförteckning och kemikalieanvändning, framtagning av rutiner och förbättringsarbeten. Kemikaliesamordnaren kan också fungera som kontaktperson till aktuella myndigheter inom området. Vi kan bistå med hjälp under både kortare och mer begränsade perioder till en längre tid. Våra konsulter har mångårig erfarenhet från kemikaliehantering inom olika branscher. Kontakta oss för mer information. Hanna Björklund