Riskanalys

Vill du ha en analys av riskerna i hela din verksamhet? Vill du har svar på frågor som: Är kemikalielagret placerat på ett bra ställe? Kan dragskåpet stå så när en elkontakt? Är det lämpligt att förvara brandfarliga vätskor så nära min nyinvesterade hundramiljonerkronors-maskin? Hur gör jag för att minska inte bara arbetsmiljörisker men även ekonomiska risker, knutna till kemikalier? Prata med Chemgroup, vi hjälper dig.