Chemgroup Proffessional (PRO) är tjänsten för dig som vill lägga minimalt med tid på administration med maximalt resultat gällande miljö- och arbetsmiljöförbättringar. Vill du dessutom sänka dina kostnader för kemikalieadministration ska du fortsätta läsa.

I tjänsten ingår:

 • appSkyddBDirektlänk till alla dina säkerhetsdatablad via datorn/intranätet.
 • App med tillgång till säkerhetsinformation. (Poppis för servicepersonal)
 • Kontinuerlig uppdatering av samtliga säkerhetsdatablad av Chemgroup.
 • Skyddsblad med tydlig och enkel information till personalen.
 • Produktkatalog med bilder och farosymboler.
 • Arkivering av all dokumentation enligt lagkrav.
 • Matchning mot begränsningslistor, både lagstyrande och kundspecifika.
 • Rapportunderlag till myndigheter.
 • Unika rapporter för din bransch.
 • Utökad kemikalieförteckning med ingående kemiska komponenter.
 • Riskbedömningsmodul med rapportuppföljning.
 • Etikettutskrift för ompackning av kemikalier.
 • Administrationsmodul.
 • Inköpsmodul för enkel beställning av kemikalier, oavsett leverantör.
 • Årligt kemikaliemöte med din kemikaliespecialist.

chemgroupmini
Vårt system förenklar hanteringen av kemikalier avsevärt. Vi ser till att samtliga säkerhetsdatablad finns tillgängliga samt övriga dokument rörande kemikalier för alla produkter som finns i verksamheten. Alla produkter kan också sammanställas i en katalog för att få en bättre översikt om vad som finns i verksamheten. Systemet underlättar också jobbet avsevärt för den som är ansvarig för kemikaliehanteringen på företaget.

Säkerhetsdatablad och skyddsblad

Säkerhetsdatabladen blir allt längre och krångligare. Det innehåller mycket intressant information men de är svåra att ta till sig för användaren. Lösningen på detta är skyddsblad. Ni får automatiskt ut skyddsblad på alla era produkter som finns i systemet. Administratören har dessutom möjlighet att kundanpassa informationen för att göra den aktuell för användaren. Har du gjort en riskbedömning kommer resultatet från denna med på skyddsbladet så även användarna får ta del av riskerna.

Begränsningslistor

Kandidatlistan, så nödvändig men med så många uppdateringar. Tar det emot och känns tungjobbat att hålla er uppdaterade? Hos Chemgroup håller vi kontroll på alla begränsningslistor åt dig. Starta systemet och du ser direkt om du har någon kemikalie som ligger med på kandidatlistan. Ställer dina kunder krav på dig? Vi har flera kundspecifika begränsningslistor och vi lägger självklart upp din specifika lista så du endast behöver titta på ett ställe för att säkerställa din kemikalieanvändning.

Riskbedömning

Jobba enligt Chemgroups modell för att bedöma risker vid användning av kemikalier i din verksamhet. Du följer enkelt modellen och bedömer sannolikhet och konsekvens att en risk uppstår. Resultatet visas tydligt för alla användare i din kemikalielista. Du behöver inte genomgå en full riskbedömning på samtliga kemikalier. Prata med din kontakt hos Chemgroup för att få hjälp att sortera ut de produkter ni bör fokusera på som innebär höjda risker. Tänk på att resultatet ska innebära säkrare användning för dina kollegor.

Kemikaliespecialist och kemikalielogg

Vi kan bistå er med en kemikaliespecialist. Vår kemikaliespecialist är en kemikunnig person som är kontakten med er personal i kemirelaterade frågor. Vår kemikaliespecialist kan medverka på ett kemikaliegruppsmöte i din verksamhet. Vi jobbar efter en förutbestämd agenda där vi bockar av frågor såsom
– kemikalier på begränsningslistor
– förändringar i lagar rörande kemikalier
– rådgivning runt substitution
– riskbedömning mm.

All information loggas naturligtvis i kemikalieloggen så den enkelt kan hittas i efterhand. Kom ihåg att visa upp din kemikalielogg vid en miljöinspektion, då bockar du snabbt och enkelt av flera frågor.

Följ enkelt dina förbättringsåtgärder som rör kemikalier. Allting som sker som är kopplat till kemikalier visas och loggas i kemikalieloggen. Du ser enkelt vilka produkter som har tagits bort, vilka produkter som har lagts till och varför. Kika in i loggen innan du sammanställer miljörapporten eller innan du får en miljörevision. Här ser du vilka åtgärder som är på gång för att fasa ut kemikalier som innehåller ämnen från kandidatlistan. Du hittar även åtgärder från senaste kemikaliemötet.