Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner.

Kommande tillfällen – 2019:

2 Okt kl 9.00-17.00 Göteborg


Målgrupp: Miljöinspektörer, miljöutredare, kemister, med flera som möter eller jobbar med kemikalier inom kommunal verksamhet.

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroup Pro-kunder)
I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen kan också hållas som verksamhetsspecifik kurs. Offert lämnas vid förfrågan.

Mål med utbildningen

 • Öka kunskapen om lagkraven kring kemikaliehantering.

Under förra året höll vi denna specialframtagna heldagsutbildning för inspektörer och miljöutredare på Miljöförvaltningen inom Stockholm Stad.


Innehåll i kursen

Del 1 – Intro

 • Intro till REACH
 • Översiktlig genomgång av övrig kemikalierelaterad lagstiftning.
 • Intro till CLP, säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning.

Del 2 – Fördjupning

 • Farliga egenskaper – olika typer av informationskällor
 • Fördjupning REACH, SIN mfl. begränsningar.
 • Fördjupning CLP.
 • Säkerhetsdatablad och exponeringsscenario.
 • Praktisk övning i att tolka information
 • Miljömärkning
 • Upphandlingskriterier

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats