Utbildningar 2018

Kommande kurstillfällen, öppna kurser – 2018


HÖSTEN 2018


25 Sept – Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning, Göteborg – Heldag Boka plats


3 Okt – Riskbedömning av kemikalier, Göteborg – Heldag Boka plats


4 Okt – Bedömning av hygieniska gränsvärden – Göteborg Boka plats


23 Okt – Bedömning av hygieniska gränsvärden – Webbaserad Boka plats


7 Nov – Exponeringsscenario för användare, Göteborg – Heldag Boka plats


Maila Chemgroup på info[at]chemgroup.se