Riskbedömning av kemikalier

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång. Efter kursen har du verktygen för att fortsätta arbetet i din egen verksamhet. Kursen innebär praktiskt arbete med dina kemikalier. Med fördel har du med egen dator.

Nytt för årets kurs är att vi introducerar beräkningsverktyget ART, Advanced Reach Tool. Med detta verktyg kan man göra teoretiska beräkningar av kemikaliers avgång till luft för att jämföra mot det gällande hygieniska gränsvärde som finns. Vi introducerar till detta. En mer komplett genomgång finns i en separat workshop.

Kommande tillfällen – 2018:

11 April kl 09.00-17.00    Göteborg

Målgrupp: Miljöchefer, miljösamordnare, personal som utför riskbedömningar, medlem i kemikaliegrupp.

Tidsåtgång: Heldag

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Mål med utbildningen

 • Få kunskap och mod att genomföra riskbedömning av de egna kemikalierna.
 • Få med sig en metod/verktyg för att kunna genomföra riskbedömningar på ett hanterbart sätt i den egna verksamheten.
 • Efter kursen har du gjort urvalet och planerat för genomförandet inom verksamheten.

Innehåll

  • Mål med riskbedömningen
  • Identifiering av risker
  • Metod för genomförande i den egna verksamheten
  • Dokumentation av riskbedömning
  • Bedömning av hygieniska gränsvärden, kort om Advanced Reach Tool – Nytt!
  • Slutsatser och åtgärder
  • Löpande uppföljning av utförda riskbedömningar

Anmälan Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 eller via hemsidan: Boka plats

Kontakta Hanna Björklund för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se

Telefon: 070-454 2004