Seminarium – Effektivisera kemikaliehanteringen

Kemikalier i verksamheten – Såhär följer du lagar och exponeringsscenarier. 

Välkommen till ett intressant seminarium om hur du kan säkerställa lagefterlevnad gällande kemikaliehantering i din verksamhet. Samtidigt kan du spara både tid och pengar. På detta seminarium får du en inblick i vilka krav som ställs på din verksamhet utifrån REACH, kandidatförteckningen, CLP och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I en värld där vi tvingas anpassa oss efter REACH ökar kraven på dig och din verksamhet. Detta leder till ökade kostnader och det gäller att hitta effektiva lösningar. Det här är Chemgroups kärnverksamhet! Nu får du möjlighet att lära dig mer av våra kemiexperter.

Detta är ett mycket uppskattat och lärorikt seminarie enligt tidigare besökare. “Man lär sig mycket på kort tid. Extra plus för alla praktiska exempel och lösningar från verkligheten.”

Kommande tillfällen:

Kommande tillfällen presenteras senare.

Program
Välkommen och inledning
REACH och CLP, vad betyder det för mig som nedströmsanvändare?
Vad kräver egentligen Arbetsmiljöverket gällande kemikaliehantering?
Hur kan din hantering och administration av kemikalier effektiviseras.
Vad kan Chemgroup erbjuda!
Avslutning med frågestund

Seminariet är kostnadsfritt för personer som inte tidigare är kund hos Chemgroup och vi bjuder på fika!

Anmälan
Via seminarium@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 Boka plats

Information
Kontakta Pernilla Andersson, pernilla@chemgroup.se, 031-712 02 60