Allmänna Villkor

Fakturering och betalning

Samtliga priser anges exklusive moms. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning/ombokning

Schemalagd öppen utbildning

 • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Chemgroup har sänt bekräftelse på att deltagaren har inbokats på utbildningen.
 • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
 • Vid av- eller ombokning 20 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
 • Vid sjukdom (egen sjukdom eller barn) skall sjukintyg uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad. Om deltagaren inte har möjlighet vid det erbjudna tillfället eller inte kan visa giltigt sjukintyg så erbjuds i stället ombokning till ett kurstillfälle som genomföras inom 6 månader från originaldatum till 50% av kursavgiften.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Chemgroup rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum.
 • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Chemgroup.
 • Övrig kompensation utgår ej.

Företagsintern utbildning

 • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
 • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Chemgroup alltid rätten att debitera för de kostnader som Chemgroup inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Chemgroup rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

Seminarium/event

 • Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs.
 • Avbokning av kostnadsfritt seminarium skall ske 24 timmar innan start.
 • Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras upp till 500 kr. 

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som Chemgroups utbildningen utgör, kommer Chemgroup att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att Chemgroup ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Göteborg, 2019-04-16