När fjärde ljuset brinner…

När fjärde ljuset brinner
vi hämtar julegran
och alla människor räknar:
dan före dan före dopparedan
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Vi hjälper våra kunder att hitta nya hållbara produkter och lösningar. 
Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter. https://lnkd.in/dSyBJKuB

När tredje ljuset brinner…

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr
och alla bakar kakor
och har ett väldigt styr.

Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?


*Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Årets julklapp till team Chemgroup blev i år lediga dagar och extra vila. Vi jobbar också alltid för att hjälpa våra kunder att hitta nya hållbara produkter och lösningar.
Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/eBmGPXUf 

När andra ljuset brinner…

När andra ljuset brinner
då är Lucia här
hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär.

Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?


*Mål 15. Ekosystem och Biologisk mångfald – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ungefär en tredjedel av vår matkonsumtion är beroende av pollinering, samtidigt ser vi en utveckling där många av våra pollinerande bin och insekter är hotade. Vi på Chemgroup har med hjälp av @Stadskupan utbildat oss i ämnet, vilket även resulterade till att vi idag är stolta ägare av en egen bikupa. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.

https://urplay.se/program/213691-kjellkoll-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald

Missa inte vår “boka tidigt rabatt” på vårens kurser. Ta chansen att kompetensutvecklas under 2022!

Vi på Chemgroup ser fram emot 2022 och en nyhet är att vi har ökat vårt kursutbud med flertalet intressanta kurser. Vi ser ett ökat utbildningsbehov och ser fram emot att få dela med oss av vår kunskap.

Vi har två nya heldagskurser:

  • Praktisk kemikaliehantering
  • Regler för ämnen i varor

Vi kommer även att ha ett antal halvdagskurser på distans där vi valt ut viktiga delar ur våra befintliga kurser. Dessa kurser passar bra för er som vill kompetensutvecklas men där tiden inte alltid räcker till.

  • CLP-klassning och ökad förståelse för säkerhetsdatablad
  • Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter
  • Lagerhållning, märkning, skyltning och sanering

Ni kan läsa mer om våra nya och befintliga kurser i vår kurskalender.

För er som redan nu vill boka vårens kurser erbjuder vi en ”boka tidigt rabatt” på 15% på samtliga kurser om ni bokar senast 30 januari. Ange rabattkoden ”boka tidigt rabatt”.