Reach

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Betydligt fler företag omfattas av kraven i Reach-förordningen jämfört med tidigare kemikalielagstiftning. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en blandning eller en vara, berörs av reglerna i Reach. Det är viktigt att notera att företaget kan ha flera olika roller, dvs. ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.

REACH står för Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Hazards.