Certifieringar

Under våren 2012 arbetade vi om våra processer för miljö och kvalitetsledningsystem för att passa ISO systemet. Vi blev klara och godkända med vår certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 den 12 juni 2012.

Chemgroup_Scandinavia_AB_14001Chemgroup Scandinavia AB 9001