Allergiframkallande ämnen, härdplaster

Jobbar du med allergiframkallande ämnen och härdplaster i din verksamhet? Enligt föreskrifterna från arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 krävs återkommande utbildning av personalen som sysselsätts.

Vi på Chemgroup erbjuder företagsanpassade utbildningar gällande era härdplaster. Vi tittar på riskerna med era kemikalier och riktar informationen till att vara specifik och gälla den aktuella arbetsplatsen. När vi träffar personalen passar vi på att även gå igenom övriga farliga kemikalier i verksamheten.

Vi erbjuder nu också öppna utbildningar. Har ni kanske nyligen fått in ny personal eller är det endast är ett fåtal i personalen som behöver uppdatera sin utbildning? Passa då på att boka in er på någon av nedanstående tillfällen som är webbaserad.


Kontakta oss vid önskemål om tid.


Kursavgift: 2500 kr (exkl. moms)


I priset ingår diplom.

Målgrupp: Du som exponeras eller leder arbetet för personer som exponeras för allergiframkallande kemikalier.


Kontakta Britt-Marie Widheden för offert för företagsanpassad utbildning.

E-post: britt-marie[at]chemgroup.se eller

E-post: utbildning@chemgroup.se

Telefon: 031-712 02 60

Följande står i AFS 2014:43:
Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller:
  • diisocyanater,
  • epoxiplastkomponenter,
  • organiska syraanhydrider,
  • formaldehydhartser,
  • metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
  • akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
  • samt arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.
 • Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen för de som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första och andra stycket ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift om 10000 kr för varje sådan person.

Anmälan
 via utbildning@chemgroup.se eller
telefon 031-712 02 60