Konsultation

Vi har många kompetenta kemister, toxikologer och ingenjörer inom kemiområdet på Chemgroup. Vi har alla gedigen erfarenhet av olika projekt inom kemiområdet. Läs mer om de områden nedan som vi jobbar mycket med:

Vi kan fungera som ett bollplank vad gäller substitution av kemikalier. Har du en fråga om en specifik produkt eller behöver du vägledning på var du ska vända dig för att hitta rätt produkt med en viss teknisk specifikation. Vi hjälper dig.

Kontakta oss på consulting@chemgroup.se

REACH

REACH är den Europeiska kemikalielagstiftningen som trädde i kraft år 2007. Alla verksamheter som använder kemiska produkter och varor berörs av REACH i olika omfattningar. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och säljer inom EU. Vill ni veta […]

Rutiner

Ett ledningssystem skall skapa mervärde och vara en hjälp för att skapa ett effektivt arbete. Att ha mängder av dokument som inte är anpassade till verksamheten är inte effektivt. Kvalitet före kvantitet helt enkelt. De här delarna är vi på Chemgroup väl bekanta med. Vi kan hjälpa din verksamhet med rutiner kring kemikaliehantering. Vi ser […]

Substitution

Chemgroup har stor erfarenhet av att jobba med substitution av kemikalier. Vill du åstadkomma en enklare kemikaliehantering i din verksamhet? En stor mängd kemikalier tenderar att skapa mer jobb och huvudbry än vad som egentligen krävs. Ta hjälp av våra kemister för att på ett effektivt sätt minska antalet kemikalier i din verksamhet både gällande […]

Kemikaliesamordnare

Behöver du tillfällig hjälp med en kemikaliesamordnare eller stöd för viss del av en tjänst, då kan du få hjälp av någon av Chemgroups kemikaliesamordnare. Våra kemikaliesamordnare kan hjälpa till att samordna rutiner och instruktioner inom kemikaliefrågor i din verksamhet. Vi kan bistå med hjälp under både kortare och mer begränsade perioder till en längre […]

Inspirationsföreläsning

Vill du höja intresset för kemikaliefrågor inom din verksamhet? Boka en inspirationsföreläsning med någon av våra konsulter inom Chemgroup. Vi kan höja medvetenheten om risker med kemikalier och lyfta enkla åtgärder inom er egna verksamhet. Vi visar på att kemikaliehantering är roligt! Med lite engagemang går det att skapa stora och bra resultat. Kontakta oss […]

Hygieniska gränsvärden

För att kunna göra en fullständig riskbedömning av kemikalier eller kemiska riskkällor behöver man även säkerställa att luftkvaliteten är godtagbar. Detta styrs bl.a. av föreskriften AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden. Detta är en stor utmaning på många arbetsplatser då det finns ett sort antal kemiska ämnen med hygieniska gränsvärden men inte alla produkter berörs. Vi […]

SCIP

Från och med den 5 januari 2021 är varje tillverkare, importör eller distributör, som släpper ut en vara innehållande mer än 0,1 % av särskilt farliga ämnen, skyldig att lämna information om detta till den så kallade SCIP-databasen. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) […]