Kurstillfällen, öppna kurser

JUNI

7 juni – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag


SEPTEMBER

6 september – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

20 & 27 september – Riskbedömningsworkshop, Lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar

21 september – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare, Göteborg, heldag

22 september– Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

28 september – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Lärarledd onlinekurs, heldag

29 september – Läsa och förstå säkerhetsdatablad, Lärarledd onlinekurs, halvdag


OKTOBER

4 oktober – Praktisk Kemikaliehantering, Lärarledd onlinekurs, heldag

5 oktober – Bedömning av hygieniska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag

12 oktober – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

18 oktober – Lagerhållning och förvaring av kemiska produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

19 oktober – CLP-klassning och ökad förståelse av säkerhetsdatablad, Lärarledd onlinekurs, halvdag

20 oktober – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

20 oktober – Regler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc, Lärarledd onlinekurs, heldag

25 oktober– Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag


NOVEMBER

8 november – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Göteborg, heldag

9 november – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

15 november – Riskbedömning av kemikalier, Göteborg, heldag

16 november – Exponeringsscenario för användare, Göteborg, heldag

17 november – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare, Lärarledd onlinekurs, heldag

23 november – Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

24 november – Praktisk Kemikaliehantering, Göteborg, heldag

30 november – Bedömning av hygieniska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag


DECEMBER

1 december – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

6 december – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

7 december– Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag