Vår kvalitetspolicy

Vi jobbar för att hög kvalitet ska genomsyra hela vår tjänst och vår organisation. Vi strävar mot hög kvalitet genom att:

  • Vi skall låta totalkvalitet råda genom hela vårt handlande för att få nöjdare kunder.
  • Vi skall ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
  • Ha högt engagemang och kompetens hos varje medarbetare för ett ständigt förbättringsarbete inom Chemgroup.
  • Etablera stabila affärsrelationer med kunder och leverantörer.
  • Vi skall uppfylla krav enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
  • Säkerställa att policyn sprids och förstås inom organisationen.
  • Vi skall arbeta med ständig förbättring av vår kvalitet.

Chemgroup Scandinavia AB:s kvalitetspolicy antogs av ledningen den 4 juni 2012.

Pär Björklund, VD