Bedömning av hygieniska gränsvärden – workshop

Sedan ett drygt år tillbaka erbjuder vi en workshop där du får möjlighet att lära dig att göra teoretiska beräkningar av hur mycket kemikalier som avgår i luften. Syftet är att göra en bedömning huruvida användningen av kemikalier ligger i förhållande till gällande hygieniska gränsvärden. Vi får väldigt mycket frågor om detta och vi tycker själva att det är en av de svåraste delarna i riskbedömning av kemikalier.

Kommande tillfällen – 2021:

16 nov kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs


Kursavgift: 2400 kr (exkl. moms)

(2150kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation.

Vem riktar sig workshopen till:

  • Hur mycket kemikalieångor avgår i luften?
  • Hur mycket kan personalen tänkas andas in?
  • Hur vet jag om vi ligger över gällande hygieniska gränsvärden?

Är det här frågor som du ställer dig är den här workshopen lämplig för dig. Vi kommer att utgå från webbverktyget ART (Advanced Reach Tool https://www.advancedreachtool.com/) som är ett verktyg som bl.a. rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Målet efter workshopen är att du själv ska kunna göra teoretiska beräkningar när behov uppstår i din verksamhet.

Vår erfarna kollega Biljana håller i kursen och guidar dig genom verktyget.

Kursledare – Biljana Aleksic

Biljana har en magisterexamen i bioteknik och är kemikaliekonsult på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete på forskningslabb och olika kemikalier ute i verksamheten.

Biljana jobbar med kemikaliekontroll och substitution av kemikalier men är även ofta ute i olika verksamheter och utför riskbedömningar. Biljana håller kemikalierelaterade kurser både internt och externt.


Ingående delar:

  • Kort om hygieniska gränsvärden
  • Introduktion till ART (Advanced Reach Tool)
  • Genomgång av verktygets funktionalitet
  • Övningsexempel från verkligheten

Förkunskaper: För att kunna tillgodogöra dig denna utbildning behöver du ha kunskaper om riskbedömning av kemikalier och känna till hygieniska gränsvärden. Har du tidigare gått vår riskbedömningskurs är denna halvdag ett perfekt komplement. Fokus ligger på att lära sig att göra beräkningar via ART.


Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats