Ord från några av våra kunder

Vill du veta lite mer om hur det är att jobba med Chemgroup i praktiken? Läs kommentarerna från några av våra kunder nedan.

”Snabba och kompetenta”

Deras digitala system har underlättat mycket för oss. Tidigare var det mycket manuell hantering som det var svårt att hinna med. Idag är vår hantering av kemikaliefrågor avsevärt mer organiserad och systematiserad. Lukasz Kwidzinski /Environmental Coordinator, Thule Sweden AB

”Lyhörda och ser helheten”

De är duktiga och kompetenta och mycket lyhörda för våra idéer. Chemgroup väver ihop arbetsmiljölagstiftningen och miljölagstiftningen på ett naturligt och enkelt sätt, vilket även hjälper oss i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Tina Plejert / Miljöingenjör Habo Kommun

”Kompetensen är Chemgroups styrka”

Det finns en tungrodd lagstiftning med många säkerhetsfrågor kring kemikaler och det är en jättefördel för oss att ha någon som bevakar den. De sköter hela hanteringen och dokumentationen av kemikalier och den kompetensen finns inte hos oss. Jitech AB/ Anders Paulsson, vVD och inköpschef