”Användarvänligt verktyg och en personlig service”

De har gett oss en god överblick över våra produkter och vilka som kan medföra kemiska risker. Chemgroup har en stor kompetens vad gäller kemiska produkter.

Magnus Ulaner /Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund