”Lyhörda och ser helheten”

De är duktiga och kompetenta och mycket lyhörda för våra idéer. Chemgroup väver ihop arbetsmiljölagstiftningen och miljölagstiftningen på ett naturligt och enkelt sätt, vilket även hjälper oss i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tina Plejert / Miljöingenjör Habo Kommun