Säkerhetsrådgivare och farligt gods

Med farligt gods avses ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under transport. Exempel på farligt gods kan vara kemiska produkter, farligt avfall och litiumbatterier.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar eller som själva utför transport av farligt gods ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att säkerställa att att hanteringen av de farliga godset sker på ett säkert sätt samt att verksamheterna följer bestämmelserna. Säkerhetsrådgivaren ska vara examinerad och godkänd av MSB.

Det finns dock vissa undantag bl.a. om det farliga godset skickas som begränsad eller värdeberäknad mängd.

Behöver ni en säkerhetsrådgivare eller behöver ni hjälp med att utreda ifall ni behöver det eller inte? Tveka inte att kontakta oss!

Utbildning

För att säkerställa en säker hantering av farligt gods ställs krav på att alla som deltar i transport av farligt gods (transporterar, lastar, lossar, packar, märker, tar fram dokumentation etc.), ska gå en farligt godsutbildning. Detta regleras i kapitel 1.3 i ADR-S och brukar därför kallas för en 1.3-utbildning. Utbildningen ska genomföra regelbundet med hänsyn till ändrade bestämmelser. Vi rekommenderar att den genomförs med 2-5 år mellanrum beroende på i vilket omfattning farligt gods hanteras.
I vår kurskalender kan ni se våra kurstillfällen, vi kan även genomföra farligt godsutbildning företagsinternt i er verksamhet.