Chemgroup Pro – effektivaste vägen till lagefterlevnad och kontroll på kemikaliehantering

Med tjänsten Chemgroup PRO får man en hög och jämn kvalitet på sin kemikaliehantering. Man behöver inte genomföra några särskilda insatser kring kemikaliehanteringen inför en revision. Informationen i Chemgroup PRO uppdateras löpande och ni har alltid den senaste informationen tillgänglig i systemet.

Med hjälp av tjänsten ska våra kunder ha en hållbar kemikaliehantering.

appSkyddB

Kemikalieförteckning
Tillgång till säkerhetsdatablad och skyddsblad via datorn och Appar i telefonen.

Riskbedömning
Dokumentera riskbedömningar av kemikalier inom verksamheten och få hjälp med bedömningar via riskbedömningsmodulen.

Begränsningslistor
Kandidatlistan, så nödvändig men med så många uppdateringar. Hos Chemgroup håller vi kontroll på alla begränsningslistor åt dig. Starta systemet och du ser direkt om du har någon kemikalie som ligger med på kandidatlistan. Vi har flera kundspecifika begränsningslistor och vi lägger självklart upp din specifika lista så du endast behöver titta på ett ställe för att säkerställa din kemikalieanvändning.

Kemikaliemöte
Årligt kemikaliemöte med genomgång av era kemikalier, laguppdateringar samt förslag på substitution. Imponera på myndigheterna med din koll!

Chemical Manager
Få din egen Chemical manager hos Chemgroup som hjälper dig med åtgärder och förbättringar. Ni uppnår bra resultat utan att själva kunna kemi.

Veckobrev
Följ händelserna i din kemikalieförteckning med veckobrevet. Du får kolla på alla uppdateringar som sker.

FOKUS PÅ RESULTAT
Hos Chemgroup jobbar både kemister och toxikologer som kan bistå er i kemikalie-relaterade frågor.  På våra årliga kemikaliemöten får ni en snabb uppdatering och hjälp med att hålla er ajour med vad ni behöver fokusera på för att bedriva ett aktivt kemikaliearbete.