Transport av farligt gods på väg – 1.3

För att säkerställa en säker hantering av farligt gods ställs krav på att alla som deltar i transport av farligt gods, ska gå en farligt godsutbildning. Kursen uppfyller de krav på farligt godsutbildning som anges i kapitel 1.3 i ADR-S. Utbildningen måste ske innan personerna är delaktiga i transporten, annars måste arbetet övervakas.  Utbildningen ska även uppdateras regelbundet, rekommendationen är att den genomföras med 2-5 års mellanrum.

Kommande tillfällen – 2021:

11 nov 2021 kl 9.00-16.00 lärarledd onlinekurs

9 dec 2021 kl 9.00-16.00 lärarledd onlinekurs 


Målgrupp: Samtliga som är delaktiga i transport av farligt gods d.v.s. de som transporterar, lastar, lossar, packar, märker, tar fram dokumentation etc.

Kursavgift: 4800 kr (exkl. moms) (4250 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår diplom.

Mål med utbildningen:

Säkerställa en säker hantering av farligt gods där delaktiga är väl medvetna om sitt ansvar och sina skyldigheter. 

 Ingående delar:

 ·      Allmänt

·      Funktionsspecifikt

·      Säkerhet

Kursledare: Charlotta Boweden, senior miljökonsult

Charlotta har arbetat som extern säkerhetsrådgivare i över 10 år och genomfört ett stort antal farligt godsutbildningar i olika typer av verksamheter.

Kontakta Charlotta för mer information.

E-mail: charlotta[at]chemgroup.se

Telefon: 073-327 90 76

Innehåll

·      Bakgrund till bestämmelserna

·      Vad är farligt gods/transport

·      Uppbyggnad av regelverk

·      Förteckning över farligt gods

·      Klassning av farligt gods

·      Ansvar för olika roller

·      Förpackning och märkning och etikettering

·      Upprättande av dokument

·      Funktionsspecifika rutiner och krav

·      Undantag och lättnader

·      Nödläge och transportskydd

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats