CLP-klassning & märkning av kemiska produkter – halvdagsutbildning

I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP, lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning. Det är grunden för hur ett säkerhetsdatablad (SDB) ser ut. Vi tolkar även H- och P-fraser. Kort information ges om ny UFI-kod och syftet med den. Vi går också igenom beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor. Sedan ska du ha en ökad förståelse av säkerhetsdatabladet, som ett viktigt underlag vid inköp, substitution, kemisk hantering, riskbedömning eller om du ansvarar för kemisk arbetsmiljö.

Höstens kurstillfällen – 2022:

19 oktober kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig extra till er som jobbar aktivt med att förbättra er kemikaliehantering i olika steg.

Syfte med utbildningen
Underlätta vid riskbedömningar, och val av lämplig skyddsutrustning. Underlätta för att skapa en säkrare kemisk arbetsmiljö. Ökad kunskap om CLP; SDB och märkning av produkt.

Förkunskapskrav

Kunskap om att läsa säkerhetsdatablad alternativt genomgången kurs Läsa och förstå SDB.

Ingående delar

  • CLP lagkrav kortfattat.
  • REACH bilaga II (gäller för SDB)
  • UFI-kod kortfattat syfte.
  • Produktklassning och märkning enligt CLP och styrs av innehåll, halter i %.
  • H-fraser och P-fraser.
  • Beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor.
  • SDB förståelse, avsnitt 2 och 3.

Kursavgift
3100 kr (exkl. moms)
(2800 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Britt-Marie för mer information om kursen.
britt-marie[at]chemgroup.se
0708-47 00 09