CLP-klassning och ökad förståelse av säkerhetsdatablad – halvdagsutbildning

I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning. Det är grunden för hur ett säkerhetsdatablad (SDB) ser ut. Vi tolkar även H- och P-fraser och sammanfattar tänkbar skyddsutrustning. Kort information ges om ny UFI kod och syftet med den. Sedan ska du ha en ökad förståelse av säkerhetsdatabladet, som ett viktigt underlag vid inköp, substitution, kemisk hantering, riskbedömning eller om du ansvarar för kemisk arbetsmiljö.

Kommande tillfällen – 2022:

7 april kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig extra till er som jobbar aktivt med att förbättra er kemikaliehantering i olika steg.

Syfte med utbildningen
Underlätta vid riskbedömningar, och val av lämplig skyddsutrustning. Underlätta för att skapa en säkrare kemisk arbetsmiljö. Ökad kunskap om CLP; SDB och märkning av produkt.

Ingående delar

  • CLP lagkrav kortfattat.
  • REACH bilaga II (gäller för SDB)
  • UFI kod kortfattat syfte.
  • Produktklassning och märkning enligt CLP och styrs av innehåll, halter i %.
  • H-fraser och P-fraser.
  • Skyddsutrustning kortfattat.
  • SDB förståelse Avsnitt 2,3 och 8 främst.
  • CLP Klassningsövning. Några exempel.
  • Val av skyddsutrustning. Övning.
  • Övning inför riskbedömning, att skala upp/ned skyddsutrustning.

Kursavgift
2900 kr (exkl. moms)
(2600 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Britt-Marie för mer information om kursen.
britt-marie[at]chemgroup.se
0708-47 00 09