Exponeringsscenario för användare

En av hörnstenarna inom REACH är exponeringsscenarier. Dessa ska leverantören ta fram och förmedla till dig som nedströmsanvändare i form av ett utökat säkerhetsdatablad (eSDS).
Hur ska du som nedströmsanvändare hantera den här informationen? Hur gör man om exponeringsscenariot saknas eller leverantören inte presenterar informationen? Det här går vi igenom på utbildningen. Du kommer dessutom att få praktisk hjälp att kontrollera ditt exponeringsscenario.

Säkerställ att du har koll innan du får kontroll av myndigheter. Dessutom är det värdefull information som hjälper ditt företag att säkerställa att ni skyddar miljö och personal på bästa sätt!

Kommande tillfällen – 2021:

26 okt 2021  kl 09.00-17.00     Lärarledd onlinekurs


Målgrupp: Miljöchefer, miljösamordnare, personal som utför riskbedömningar, medlem i kemikaliegrupp.

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Mål med utbildningen

  • Få kunskap om vad exponeringsscenarier är och hur de kontrolleras i den egna verksamheten.
  • Efter kursen har du kunskap att både ställa rätt krav på leverantörer och följa lagen för den egna verksamheten.

Innehåll

  • Kort om lagstiftningen
  • CSR och CSA, vad innebär alla förkortningar?
  • Vad är exponeringsscenarier?
  • Krav på mig som nedströmsanvändare?
  • Vilka krav kan jag ställa på leverantören?
  • Hur kontrollerar jag ett exponeringsscenario?
  • Praktiska övningar med handledning
  • Riskhantering och uppföljning i min verksamhet.

Kursledare – Hanna Björklund

Hanna är civilingenjör inom kemi och miljö- och hållbarhetschef på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete med kemikalier, och jobbar mycket med kemikaliekontroll, substitution och riskbedömning av kemikalier ute hos våra kunder. Hanna håller ofta i olika kemikalierelaterade utbildningar både internt och externt.


Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.


Kontakta Hanna för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se
Telefon: 070-454 2004

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 Boka plats