Kemikalielagstiftning för ansvariga – heldagsutbildning

Kraven på kemikalier ökar ständigt. Eftersom kemikalier finns i väldigt många verksamheter är det många som omfattas. Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet. Vi går övergripande igenom lagar och regler och hjälper dig i rätt riktning gällande riskbedömning. Vi kommer även att titta på smarta arbetssätt för att effektivisera kemikaliehanteringen och säkerställa lagefterlevnad i verksamheten. Du kommer att få ett utbildningsmaterial och detta kan du konsultera om du är osäker på något i efterhand.

Kommande tillfällen – 2022:

10 februari kl 9.00-17.00 lärarledd onlinekurs

19 april kl 9.00-17.00. Göteborg


Målgrupp
Du som hanterar frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill få en bra översikt över vad som gäller och vilken lagstiftning som styr olika delar.

Syfte med utbildningen
Öka kunskapen för att kunna jobba på ett rätt och säkert sätt med kemikaliehanteringen på din arbetsplats

Ingående delar:

 • Introduktion
 • Regler för kemikaliehantering
 • Hur sker tillsynen av kemikalier?
 • REACH
 • CLP
 • Klassning av kemikalier
 • Säkerhetsdatablad inkl. exponeringsscenarior
 • Riskbedömning av kemikalier
 • Säker arbetsmiljö för alla arbetsplatser.
 • Val av skyddsutrustning
 • Substitution och smarta rutiner

Kursavgift
5700 kr (exkl. moms)
(5100 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Charlotta för mer information om kursen.
charlotta[at]chemgroup.se
0733-279076

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.