Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikalier ökar ständigt. Eftersom kemikalier finns i väldigt många verksamheter men också även i varor är det många som omfattas. Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet. Vi går övergripande igenom lagar och regler och hjälper dig i rätt riktning gällande riskbedömning. Vi kommer även att titta på smarta arbetssätt för att effektivisera kemikaliehanteringen och säkerställa lagefterlevnad i verksamheten. Du kommer att få ett utbildningsmaterial och detta kan du konsultera om du är osäker på något i efterhand.

Kommande tillfällen – 2021:

17 nov 2021 kl 9.00-17.00 lärarledd onlinekurs


Målgrupp: Du som hanterar frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill få en bra översikt över vad som gäller och vilken lagstiftning som styr olika delar.

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Mål med utbildningen

 • Öka kunskapen för att kunna jobba på ett rätt och säkert sätt med kemikaliehanteringen på din arbetsplats

Ingående delar:

 • Introduktion
 • Lagar och Regler inom Sverige och EU
 • Tillsyn
 • Kort om REACH och CLP
 • Riskbedömning av kemikalier
 • Rutiner och arbetssätt för kemikaliehantering
 • Substitution

Kursledare – Hanna Björklund

Hanna är civilingenjör inom kemi och miljö- och hållbarhetschef på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete med kemikalier, och jobbar mycket med kemikaliekontroll, substitution och riskbedömning av kemikalier ute hos våra kunder. Hanna håller ofta i olika kemikalierelaterade utbildningar både internt och externt.

Kontakta Hanna för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se
Telefon: 070-454 2004


Innehåll

 • Introduktion
  • Relevanta definitioner, kemiska produkter, kemikalier i varor mm.
  • Grundläggande begrepp om kemikalier.
 • Vilka regler gäller för kemikalieanvändning?
  • Vem är tillverkare, importör, distributör och användare?
  • Svenska och europeiska regler kring kemikaliehantering.
 • Hur sker tillsynen av kemikalier?
  • Vilka utför tillsyn?
  • Sanktionsavgifter.
 • Kort om REACH
  • Olika rollers ansvar inom REACH.
  • När ska man göra REACH-registrering?
  • Vad gäller för ämnen på kandidatförteckningen?
  • Vad gäller för Bilaga XIV och XVII?
  • Vad gäller för användare?
 • Kort om CLP
  • Klassning av kemikalier.
 • Riskbedömning av kemikalier
  • Vad säger lagen?
  • Vad behöver man göra?
  • Introduktion till riskbedömning av kemikalier och kemiska riskkällor.
 • Praktisk övning
 • Säker arbetsmiljö för alla arbetsplatser.
  • Exponering av kemikalier på arbetsplatsen.
  • Information i utökade säkerhetsdatablad sk. exponeringsscenarior.
 • Substitution och smarta rutiner.
  • Förslag på hur man jobba på ett bra sätt inom den egna verksamheten och rutiner.
  • Substitution

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats