Kemikalielagstiftning för ansvariga – heldagsutbildning

Kraven på kemikalier ökar ständigt. Eftersom kemikalier finns i väldigt många verksamheter är det många som omfattas. Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet. Vi går övergripande igenom lagar och regler och hjälper dig i rätt riktning gällande riskbedömning. Vi kommer även att titta på smarta arbetssätt för att effektivisera kemikaliehanteringen och säkerställa lagefterlevnad i verksamheten. Du kommer att få ett utbildningsmaterial och detta kan du konsultera om du är osäker på något i efterhand.

Höstens kurstillfällen – 2022:

28 september kl 9.00-17.00 lärarledd onlinekurs

8 november kl 9.00-17.00. Göteborg


Målgrupp
Du som hanterar frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill få en bra översikt över vad som gäller och vilken lagstiftning som styr olika delar.

Syfte med utbildningen
Öka kunskapen för att kunna jobba på ett rätt och säkert sätt med kemikaliehanteringen på din arbetsplats

Ingående delar:

 • Introduktion till kemikalieproblematiken
 • REACH
  • Säkerhetsdatablad
 • CLP- märkning av kemikalier
 • Övrig kemikalierelaterad EU-lagstiftning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Kemikalieförteckning, riskbedömning, förvaring, allergiframkallande ämnen etc.
 • Övrig kemikalierelaterad nationell lagstiftning
 • Substitution
 • Val av skyddsutrustning
 • Hur sker tillsynen av kemikalier?

Kursavgift
5900 kr (exkl. moms)
(5300 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Hanna för mer information om kursen.
Hanna[at]chemgroup.se
070-454 2004

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg.