Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner.

Kommande tillfällen – 2020:

4 Mars 2020 kl. 9-17 Göteborg Boka plats

23 April 2020 kl. 9-17 Göteborg Boka plats


Målgrupp: Miljöinspektörer, miljöutredare, kemister, med flera som möter eller jobbar med kemikalier inom kommunal verksamhet.

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroup Pro-kunder)
I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen kan också hållas som verksamhetsspecifik kurs. Offert lämnas vid förfrågan.

Mål med utbildningen

  • Öka kunskapen om lagkraven kring kemikaliehantering.

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats