Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner.

Kommande tillfällen – 2021:

24 nov 2021 kl.9-17 Lärarledd onlinekurs

Gå 2 betala för 1 under 2021.

Under hela hösten erbjuder vi nu gå 2 betala för 1 på vår kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare. Passa på att lära dig mer om lagkraven.


Målgrupp: Miljöinspektörer, miljöutredare, kemister, med flera som möter eller jobbar med kemikalier inom kommunal verksamhet.

Kursavgift: 4900 kr (exkl. moms)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Kursen kan också hållas som verksamhetsspecifik kurs. Offert lämnas vid förfrågan.

Mål med utbildningen

  • Öka kunskapen om lagkraven kring kemikaliehantering.
  • Känna större trygghet vid inspektioner.

Kursledare – Hanna Björklund

Hanna är civilingenjör inom kemi och miljö- och hållbarhetschef på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete med kemikalier, och jobbar mycket med kemikaliekontroll, substitution och riskbedömning av kemikalier ute hos våra kunder. Hanna håller ofta i olika kemikalierelaterade utbildningar både internt och externt.

Kontakta Hanna för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se
Telefon: 070-454 2004

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats