Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner.

Kommande tillfällen – 2020:

9 sep 2020 kl. 9-17 Lärarledd onlinekurs Boka plats


Målgrupp: Miljöinspektörer, miljöutredare, kemister, med flera som möter eller jobbar med kemikalier inom kommunal verksamhet.

Kursavgift: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroup Pro-kunder)
I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen kan också hållas som verksamhetsspecifik kurs. Offert lämnas vid förfrågan.

Mål med utbildningen

  • Öka kunskapen om lagkraven kring kemikaliehantering.
  • Känna större trygghet vid inspektioner.

Kursledare – Hanna Björklund

Hanna är civilingenjör inom kemi och miljö- och hållbarhetschef på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete med kemikalier, och jobbar mycket med kemikaliekontroll, substitution och riskbedömning av kemikalier ute hos våra kunder. Hanna håller ofta i olika kemikalierelaterade utbildningar både internt och externt.

Kontakta Hanna för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se
Telefon: 070-454 2004

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller

telefon 031-712 02 60 eller klicka på följande länk

Boka plats