Lagerhållning, märkning, skyltning och sanering- halvdagsutbildning

En vanlig anmärkning som har iakttagits vid skyddsronder är bristfällig förvaring samt avsaknad märkning av kemiska produkter. Denna kurs avser att stärka och bredda kunskap av förvaring och märkning med hänsyn till krav från miljöbalken, arbetsmiljöverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommande tillfällen – 2022:

15 mars kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla verksamheter som lagerhåller kemiska produkter, förslagsvis lageransvariga, du som riskbedömer, utför skyddsronder, arbetsledare, kemikalie- och miljöansvariga samt arbetsledare/chefer skyddsombud.

Syfte med utbildningen
Förtydliga vilka regler/riktlinjer som gäller och ge praktiska exempel på märkning av skåp och lokaler samt förmedla vilken säkerhetsfaktor organiserad lagerhållning kan skapa. Samt teoretisk information om lagerhållning. Syftet är att få trygghet gällande uppmärkning av lokaler/skåp och information för att skapa en beredskapsrutin för spillolycka. Få en säker hantering av avfall. Förmedla tydlig praktisk information om hur avfall ska hanteras. Ej fokus på klassning av avfall.

Ingående delar

  • Lagkrav
  • Märkning – förenklad arbetsplats märkning, märkning av rörledningar. Praktiska exempel och övning.
  • Förvaring – uppsamling, brandcell, ventilation, krav på skåp för ändamålet.
  • Spillolycka – beredskapsplan, tips på absorberings material.

Kursavgift
2900 kr (exkl. moms)
(2600 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. 

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Mona för mer information om kursen.
mona[at]chemgroup.se
076 – 316 18 19