Läsa och förstå säkerhetsdatablad – 2h

I den här kurser går vi igenom hur man läser och tolkar ett säkerhetsdatablad. Detta är en grundläggande kurs som riktar sig till dig som jobbar med kemikalier och översiktligt ska förstå ett säkerhetsdatablad. Vi går systematiskt igenom varje avsnitt och beskriver vilken typ av information som finns i varje avsnitt. Under kursen gör vi också ett antal övningsuppgifter där deltagarna får frågor som de ska hitta via information i säkerhetsdatabladen. Målet är att användare av kemikalier lätt ska kunna tillgodogöra sig information i ett säkerhetsdatablad.

Höstens kurstillfällen – 2022:

29 september kl 9.00-11.00 lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig framförallt till alla som använder kemiska produkter.

Syfte med utbildningen
Öka kunskapen att kunna läsa säkerhetsdatablad och hitta rätt och relevant information för den egna verksamheten och användningen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Detta är en bra grund inför den mer avancerade kursen CLP-klassning och märkning av kemiska produkter.

Ingående delar

  • Vad är ett säkerhetsdatablad?
  • Genomgång av faropiktogram
  • Säkerhetsdatabladets olika avsnitt
  • Praktiska övningsuppgift i par
  • Relevanta delar i säkerhetsdatabladet för användare av kemikalier
  • Praktisk övningsuppgift i par

Kursavgift
1800 kr (exkl. moms)
(900 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Hanna för mer information om kursen.
hanna[at]chemgroup.se
070-454 2004