Praktisk kemikaliehantering – heldagsutbildning

Kemiska produkter/riskkällor kan förknippas med vissa risker om hanteringen inte sker på rätt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och ha en god förståelse i vad som krävs för en säker kemikaliehantering på arbetsplatsen. 

Denna kurs ger dig en övergripande förståelse och praktiska exempel för en säker kemikaliehantering, vilka rutiner/instruktioner som man bör sätta stort fokus på, förvaring/lagerhållning samt avfallshantering. 

Kursen lämpar sig för alla som i sin verksamhet hanterar kemiska produkter/riskkällor samt för arbetsledare. Kursen kan även anpassas till er verksamhet och genomföras på plats hos er.

Kommande tillfällen – 2022:

29 mars kl 9.00-17.00 Göteborg

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kemiska produkter/riskkällor på sin arbetsplats.

Syfte med utbildningen
Syftet med utbildningen är att verksamheten ska ha en säker hantering av kemiska produkter/riskkällor genom att vara insatta i regler som styr och risker som kan uppkomma. Deltagarna ska veta hur de ska använda och lagerföra kemikalier på säkert sätt samt hur de ska agera vid nödlägen.

Ingående delar

 • Introduktion
 • Övergripande lagkrav
 • Säkerhetsdatablad
 • Märkning
 • Förvaring
 • Lagerhållning
 • Risker med hantering av kemikalier
 • Säker användning
 • Skyddsutrustning
 • Övergripande information om riskbedömning
 • Nödlägesåtgärder
 • Sanering
 • Praktisk avfallshantering

Kursavgift
5700 kr (exkl. moms)
(5100 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. Lunch och fika ingår.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Mona för mer information om kursen.
mona[at]chemgroup.se
076 – 316 18 19

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.