Regler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – heldagsutbildning

Idag ställs det en rad olika krav på innehåll av kemiska ämnen i varor. Samtliga varor omfattas av lagstiftningen och exempel på vad som är varor är möbler, verktyg, maskiner och kläder. Som leverantör av varor är det ibland svårt att reda ut vilka krav som ställs på sin verksamhet och framför allt vilka åtgärder som är tillräckliga för att leva upp till lagkraven. I den här kursen går vi igenom vilka lagkrav som ställs på verksamheter som levererar varor. Vi ger konkreta tips på arbetssätt för att säkerställa att ni lever upp till de krav som ställs. I kursen går vi även igenom hur man genomför en anmälan till SCIP-databasen.

Kommande tillfällen – 2022:

24 mars kl 9.00-17.00 Göteborg

28 april kl 9.00-17.00 Lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla verksamheter som levererar varor och är lämplig för miljöansvariga, inköpare, Produktutvecklingsansvariga, marknadsansvariga och ledning.

Syfte med utbildningen
Deltagarna blir väl insatta i vilka lagkrav som ställs gällande farliga kemiska ämnen i varor samt vilka åtgärder de behöver genomföra för att efterleva kraven.

Ingående delar:

 • Vad är en vara?
 • Reach ur ett varuperspektiv
 • Avfallsdirektivet och SCIP
 • Grunderna i andra lagkrav såsom RoHS, POP, Konfliktmineraler, biocider etc.
 • Praktisk vägledning till hur kraven kan efterlevas
  – riskbedömning av varor/leverantörer
  – Kontakter med leverantörer
  – Information till kunder
  – Anmälan till SCIP
  – Rutiner och arbetssätt

Kursavgift
5700 kr (exkl. moms)
(5100 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. Lunch och fika ingår.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt 
Kontakta Charlotta för mer information om kursen.
charlotta[at]chemgroup.se
0733-279076

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.