Riskbedömningsworkshop – lärarledd onlinekurs

Har ni riskbedömningar som ni inte riktigt haft tid att hinna med? Var det ett tag sedan du påbörjade riskbedömningarna. Då har ni chans att ändra på detta och fräscha upp kunskapen genom den här webbaserade workshopen.

Vi fokuserar på att jobba och genomföra riskbedömningar i Chemgroup Pro. Vi gör riskbedömningar både på kemikalier och kemiska riskkällor. Du får lära dig att lägga in åtgärder och ta ut uppföljningsrapporter. Har du dessutom frågor om hur man jobbar i systemet så passar på att ställa dem här.

Under handledning av Chemgroups kemister får du guidning i konsten att genomföra riskbedömningar. Kursen är uppdelad i två tillfällen för att du ska ha tid att själv jobba med att genomföra och dokumentera en riskbedömning i din verksamhet mellan tillfällena. Utöver de två dagarna har du också möjlighet till privat handledning och hjälp av kursledaren under 2h om du önskar. Få hjälp och feedback på dina dokumenterade riskbedömningar, diskutera riskkällor eller annat.

Jämfört med vår tvådagarskurs i riskbedömningar innehåller den här workshopen mindre teori. Vi fokuserar på att genomföra och dokumentera riskbedömningar i den egna verksamheten. Vi behandlar heller inte beräkningar av ämnen som avgår till luften med Advanced Reach Tool, ART. Kursen riktar sig endast till Chemgroups befintliga kunder som använder Chemgroup Pro.


Datum:

9 nov 2021, 8.30-12.00 – Dag 1

11 nov 2021, 8.30.00-12.00 – Dag 2

Obs, deltagande gäller både Dag 1 och Dag 2.


Tidsåtgång: 2 halvdagar samt möjlighet till privat handledning

Kursavgift:

Pris: 4900 kr (exkl. moms) (Endast för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation samt privat handledning under 2h efter kursen.


Dag 1 – lärarledd onlinekurs

-Mål med riskbedömningen
-Identifiering av risker/riskkällor
-Metod för genomförande i den egna verksamheten
-Genomgång av riskbedömningsmodulen i Chemgroup Pro
-Exempel på hur man riskbedömer i Chemgroup Pro
-Övningsuppgift att genomföra på egen hand

Dag 2 – lärarledd onlinekurs

-Gemensam genomgång av riskbedömningar
-Hur hänger allt ihop?
-Vad blir resultatet av riskbedömningen
-Genomgång av rapporter, uppföljning och åtgärder


Kursledare: Biljana Aleksic

Biljana har en magisterexamen i bioteknik och är kemikaliekonsult på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete på forskningslabb och olika kemikalier ute i verksamheten.

Biljana jobbar med kemikaliekontroll och substitution av kemikalier samt är ofta ute i olika verksamheter och utför riskbedömningar. Biljana håller kemikalierelaterade kurser både internt och externt.

Kontakta Biljana för mer information.
E-mail: biljana[at]chemgroup.se Telefon: 070-454 52 59

Anmälan

Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 eller via hemsidan: Boka plats