Riskbedömning – workshop

I samband med Chemgroups användarträff finns det möjlighet att delta på en heldags-workshop gällande riskbedömningar.

Vi fokuserar på att jobba och genomföra riskbedömningar i Chemgroup Pro. Vi gör riskbedömningar både på kemikalier och kemiska riskkällor. Du får lära dig att lägga in åtgärder och ta ut uppföljningsrapporter.

Jämfört med vår tvådagarskurs i riskbedömningar innehåller den här workshopen lite mindre mindre teori. Vi behandlar heller inte beräkningar av ämnen som avgår till luften med Advanced Reach Tool, ART. Kursen riktar sig endast till Chemgroups befintliga kunder. Det är dessutom bra att delta på vår användarträff dagen innan för att få med sig så mycket information som möjligt.

Datum:

7 Maj 2020 kl 09.00-17.00    Göteborg (endast Chemgroup Pro-kunder)  Boka plats


Tidsåtgång: Heldag

Kursavgift:

Pris: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.


Innehåll

  • Mål med riskbedömningen
  • Identifiering av kemiska riskkällor
  • Praktisk övning
  • Metod för genomförande i den egna verksamheten
  • Dokumentation av riskbedömning
  • Praktisk övning
  • Slutsatser och åtgärder
  • Praktisk övning
  • Löpande uppföljning
  • Praktisk övning

Kursledare: Biljana Aleksic

Biljana har en magisterexamen i bioteknik och är kemikaliekonsult på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete på forskningslabb och olika kemikalier ute i verksamheten.

Biljana jobbar med kemikaliekontroll och substitution av kemikalier samt är ofta ute i olika verksamheter och utför riskbedömningar. Biljana håller kemikalierelaterade kurser både internt och externt.

Kontakta Biljana för mer information.
E-mail: biljana[at]chemgroup.se Telefon: 070-454 52 59

Anmälan

Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 eller via hemsidan: Boka plats