Riskbedömning av kemikalier – heldagsutbildning

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång. Efter kursen har du verktygen för att fortsätta arbetet i din egen verksamhet. Kursen innebär praktiskt arbete med dina kemikalier. Med fördel har du med egen dator.

Höstens kurstillfällen – 2022:
15 november kl 9.00-17.00. Göteborg


Målgrupp
Miljöchefer, miljösamordnare, personal som utför riskbedömningar, medlem i kemikaliegrupp.

Syfte med utbildningen

 • Få kunskap och mod att genomföra riskbedömning av de egna kemikalierna.
 • Få med sig en metod/verktyg för att kunna genomföra riskbedömningar på ett hanterbart sätt i den egna verksamheten.
 • Efter kursen har du gjort urvalet och planerat för genomförandet inom verksamheten.

Ingående delar

 • Lagstiftning och bakgrund
 • Mål med riskbedömningen
 • Identifiering av risker
 • Metod för genomförande i den egna verksamheten
 • Dokumentation av riskbedömning
 • Praktisk övning
 • Slutsatser och åtgärder
 • Löpande uppföljning

Kursavgift
5900 kr (exkl. moms)
(5300 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. Lunch och fika ingår.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Biljana för mer information om kursen.
biljana[at]chemgroup.se
070 – 454 5259

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg.