Riskbedömning av kemikalier

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång. Efter kursen har du verktygen för att fortsätta arbetet i din egen verksamhet. Kursen innebär praktiskt arbete med dina kemikalier. Med fördel har du med egen dator.

Nytt sen förra hösten är att vi kompletterar med möjligheten till en extra dag. Under denna dag går vi igenom beräkningsverktyget ART, Advanced Reach Tool. Med detta verktyg kan man göra teoretiska beräkningar av kemikaliers avgång till luft för att jämföra mot det gällande hygieniska gränsvärde som finns. Vi lägger också mer tid på att genomföra riskbedömningar som finns i den egna verksamheten. Dator krävs för kursen. Du kan läsa mer här för information om hygieniska gränsvärden. https://www.chemgroup.eu/ny-bedomning-av-hygieniska-gransvarden-workshop/

Som vanligt finns det möjlighet att endast vara med på första dagen. Om du däremot önskar lära dig mer om endast Advanced Reach Tool hänvisar vi till vår lärarledda onlinekurs.

Kommande tillfällen:

Inställd tillsvidare och ersatt av digital kurs. Läs mer här: Riskbedömningsworkshop online


Målgrupp: Miljöchefer, miljösamordnare, personal som utför riskbedömningar, medlem i kemikaliegrupp.

Tidsåtgång: Heldag

Kursavgift:

Pris – Dag 1: 5400 kr (exkl. moms) (4900kr för Chemgroups kunder)

Pris – Dag 2: 3000 kr (exkl. moms) (2500kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Mål med utbildningen

 • Få kunskap och mod att genomföra riskbedömning av de egna kemikalierna.
 • Få med sig en metod/verktyg för att kunna genomföra riskbedömningar på ett hanterbart sätt i den egna verksamheten.
 • Efter kursen har du gjort urvalet och planerat för genomförandet inom verksamheten.

Innehåll – Dag 1

  • Lagstiftning och bakgrund
  • Mål med riskbedömningen
  • Identifiering av risker
  • Metod för genomförande i den egna verksamheten
  • Dokumentation av riskbedömning
  • Praktisk övning
  • Slutsatser och åtgärder
  • Löpande uppföljning

Innehåll  – Dag 2

  • Bedömning av hygieniska gränsvärden
  • Genomgång av verktyget ART, Advanced Reach Tool
  • Praktiska övningar i ART
  • Praktiska övningar av riskbedömning

Kursledare: Biljana Aleksic

Biljana har en magisterexamen i bioteknik och är kemikaliekonsult på Chemgroup Scandinavia AB. Hon har lång erfarenhet av arbete på forskningslabb och olika kemikalier ute i verksamheten.

Biljana jobbar med kemikaliekontroll och substitution av kemikalier samt är ofta ute i olika verksamheter och utför riskbedömningar. Biljana håller kemikalierelaterade kurser både internt och externt.

Kontakta Biljana för mer information.
E-mail: biljana[at]chemgroup.se Telefon: 070-454 52 59


Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans.

Anmälan

Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 eller via hemsidan: Boka plats