Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter – halvdagsutbildning

I den här kursen introducerar vi enkla praktiska metoder på hur man kan tänka när man skall jobba aktivt med att välja skonsammare produkter, när finns likvärdiga alternativ. Vill du veta hur man börjar och vad man skall tänka på när man letar och skall välja bättre alternativ? Hur skall man prioritera i det olika aspekterna så som: hälsorisker, miljörisker, brandrisker och funktion? Vi ger konkreta tips på olika aspekter och ramverk att ha med sig i sitt förbättringsarbete. Vi ger också flera tips som lyckade substitutioner och möjligheter!

Höstens kurstillfällen – 2022:

23 november kl. 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Målgrupp
Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig extra till er som jobbar aktivt med att förbättra er kemikaliehantering i olika steg.

Syfte med utbildningen
Det ska bli enklare att välja skonsammare produkter då det finns alternativ. Du ska få extra tips på flera tänkbara subsitutionsalternativ och att även kunna förbättra din kemikaliehantering.

Ingående delar:

  • Ramverk och vilka lagkrav som kräver substitution.
  • Egna interna riktlinjer /miljömål, begränsningslistor/ som också gynnar skonsammare alternativ.
  • Substitutionstrappan.
  • Faropiktogram och faroangivelser.
  • Flertal enkla metoder som kan användas vid substitution/produktval.
  • Övningar/exempel vid jämförelser och substitutioner.
  • Flertal tips på lyckade substitutioner

Kursavgift
3100 kr (exkl. moms)
(2800 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Britt-Marie för mer information om kursen.
britt-marie[at]chemgroup.se
0708-47 00 09