Transport av farligt gods på väg – 1.3 – heldagsutbildning

För att säkerställa en säker hantering av farligt gods ställs krav på att alla som deltar i transport av farligt gods, ska gå en farligt godsutbildning. Kursen uppfyller de krav på farligt godsutbildning som anges i kapitel 1.3 i ADR-S. Utbildningen måste ske innan personerna är delaktiga i transporten, annars måste arbetet övervakas.  Utbildningen ska även uppdateras regelbundet, rekommendationen är att den genomföras med 2-5 års mellanrum.

Kommande tillfällen – 2022:

9 mars kl 9.00-16.00 Göteborg

19 maj kl 9.00-16.00. Lärarledd onlinekurs


Målgrupp
Samtliga som är delaktiga i transport av farligt gods d.v.s. de som transporterar, lastar, lossar, packar, märker, tar fram dokumentation etc.

Syfte med utbildningen
Säkerställa en säker hantering av farligt gods där delaktiga är väl medvetna om sitt ansvar och sina skyldigheter. 

Ingående delar

·      Bakgrund till bestämmelserna

·      Vad är farligt gods/transport

·      Uppbyggnad av regelverk

·      Förteckning över farligt gods

·      Klassning av farligt gods

·      Ansvar för olika roller

·      Förpackning och märkning och etikettering

·      Upprättande av dokument

·      Funktionsspecifika rutiner och krav

·      Undantag och lättnader

·      Nödläge och transportskydd

Kursavgift
4800 kr (exkl. moms)
(4250 kr för Chemgroups kunder)
I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Anmälan
Anmälan sker via “Boka Plats” ovan.
Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt
Kontakta Charlotta för mer information om kursen.
charlotta[at]chemgroup.se
0733-279076