Utbildningar

Vill du fördjupa din kunskap inom kemikalieområdet och få hjälp att påbörja riskbedömningsarbetet? Eller behöver hela ledningsgruppen en genomgång om gällande lagkrav? Då kan vi på Chemgroup hjälpa till, vi kan kemi och kemikaliehantering! Kika om det är någon av våra öppna kurser som passar dig eller så kan vi företagsanspassa utbildningar på plats hos er. Tveka inte att kontakt oss för mer information och offert.

Vi har satt samman en kursstege som  en hjälp för att veta ungefär vilken typ av förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig kurserna på bästa sätt. Kemikahantering och kemikalielagstiftning är den kurs som är mest generell och kräver inga förkunskaper. Denna kurs ger en bra grund till alla krav som gäller. Exponeringsscenario-kursen är mer detaljerad  och det är bra om man känner till hur man gör riskbedömningar för att bäst tillgodogöra sig övningarna.

Steg 1: Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Steg 2: Riskbedömning av kemikalier

Steg 3: Exponeringsscenario för användare

Riskbedömning av kemikalier

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång. Efter kursen har du verktygen för att fortsätta arbetet i din egen verksamhet. Kursen innebär praktiskt arbete med dina kemikalier. Med fördel har du med egen dator. Nytt sen förra hösten är att vi […]

Chemgroups system

Vill du utnyttja informationen från Chemgroups system på effektivaste möjliga sätt. Lär dig mer djupgående hur du använder systemet och vilka funktioner som passar bäst för din verksamhet. Den här kursen är för dig som är administratör i Chemgroups system. Målgrupp: Miljö- och kvalitetschef, miljösamordnare, personalchef, ansvarig för kemikaliehantering, huvudskyddsombud, deltagare i kemikaliegruppen. Tidsåtgång: Heldag Kursavgift: 2900kr (exkl. […]

Lagar och regler

Genomgång av lagar och regler gällande kemikaliehantering för beslutsfattare. Kursen kan också köras i en komprimerad version för ledningsgruppen eller motsvarande beslutsfattande organ inom en verksamhet. Målgrupp: Beslutsfattare, miljö-kvalitets chef, miljösamordnare, personalchef, produktionschef, inköpare, huvudskyddsombud. Tidsåtgång: Halvdag Hålls som företagsintern kurs. Mål med utbildningen Öka kunskapen om och anledningen till lagar och regler kring kemikaliehantering. Förstå innebörden […]

RSM & CO

Vår samarbetspartner RSM & Co har många bra utbildningar. Läs mer på deras hemsida. RSM & Co är ett konsult och utbildningsföretag som i mer än 20 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. De finns på flera orter i landet. Utbildning Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta […]

Seminarium – Effektivisera kemikaliehanteringen

Kemikalier i verksamheten – Såhär följer du lagar och exponeringsscenarier.  Välkommen till ett intressant seminarium om hur du kan säkerställa lagefterlevnad gällande kemikaliehantering i din verksamhet. Samtidigt kan du spara både tid och pengar. På detta seminarium får du en inblick i vilka krav som ställs på din verksamhet utifrån REACH, kandidatförteckningen, CLP och arbetsmiljöverkets […]

Exponeringsscenario för användare

En av hörnstenarna inom REACH är exponeringsscenarier. Dessa ska leverantören ta fram och förmedla till dig som nedströmsanvändare i form av ett utökat säkerhetsdatablad (eSDS). Hur ska du som nedströmsanvändare hantera den här informationen? Hur gör man om exponeringsscenariot saknas eller leverantören inte presenterar informationen? Det här går vi igenom på utbildningen. Du kommer dessutom […]

Utbildningar 2019

Kurstillfällen, öppna kurser – 2019 HÖSTEN 2019 10 Sept – Jobba smart i Chemgroups system – användarutbildning, Göteborg – Halvdag Boka plats 11 Sept – Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning, Göteborg – Heldag  Boka plats 18 Sept – Bedömning av hygieniska gränsvärden – Göteborg Boka plats 24-25 Sept – Riskbedömning av kemikalier, Göteborg – Heldag Boka plats […]

Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikalier ökar ständigt. Eftersom kemikalier finns i väldigt många verksamheter men också även i varor är det många som omfattas. Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet. Vi går övergripande igenom lagar och regler och hjälper dig i rätt riktning gällande […]

Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner. Kommande tillfällen – […]