Chemgroups system

Vill du utnyttja informationen från Chemgroups system på effektivaste möjliga sätt. Lär dig mer djupgående hur du använder systemet och vilka funktioner som passar bäst för din verksamhet. Den här kursen är för dig som är administratör i Chemgroups system.

Målgrupp: Miljö- och kvalitetschef, miljösamordnare, personalchef, ansvarig för kemikaliehantering, huvudskyddsombud, deltagare i kemikaliegruppen.

Tidsåtgång: Heldag

Kursavgift: 2900kr (exkl. moms)

 I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och fika.

Mål med utbildningen

  • Lära sig att använda informationen från systemet på ett effektivt sätt.
  • Kunna utbilda internt om systemet.

Innehåll

  • Genomgång av funktionerna i Chemgroups system.
  • Effektiva arbetssätt för min verksamhet.
  • Rutiner anpassade till min miljöcertifiering.
  • Utbildning internt för användare.

Anmälan Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 eller via hemsidan: Boka plats

Kontakta Hanna Björklund för mer information.

E-mail: hanna[at]chemgroup.se

Telefon: 070-454 2004