Utbildningar 2021 – kommande

Kurstillfällen, öppna kurser – 2021


OKTOBER


19 oktChemgroup Pro, User training in English, online Teams, 2h – Book


21 oktWebinar 1,5h – Hygieniska gränsvärden, hur vet man att luften är ok?Boka plats


26 oktExponeringsscenario för användare, Lärarledd onlinekurs, Heldag – Boka plats


28 okt – Webinar – Transport av farligt gods på väg, online – Boka plats


NOVEMBER

3 novJobba smart i Chemgroup Pro – Lärarledd onlinekurs, Halvdag – Boka plats


4 novChemgroup Pro, User training in English, online Teams, 2h – Book


9,11 novRiskbedömningsworkshop, Lärarledd online – 2 halvdagar – Boka plats


11 novTransport av farligt gods på väg (1.3), Lärarledd onlinekurs Heldag – Boka plats


16 novWebinar 1,5h – Krav för arbetsmiljöansvarigaBoka plats


16 novBedömning av hygieniska gränsvärden, lärarledd onlinekurs – Boka plats


17 novKemikaliehantering och kemikalielagstiftning, lärarledd onlinekurs Heldag – Boka plats


24 novKemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare, Lärarledd onlinekurs Heldag – Boka plats


DECEMBER

8 decJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, Halvdag – Boka plats


9 decTransport av farligt gods på väg (1.3), Lärarledd onlinekurs Heldag – Boka plats