Lagar och regler

Genomgång av lagar och regler gällande kemikaliehantering för beslutsfattare. Kursen kan också köras i en komprimerad version för ledningsgruppen eller motsvarande beslutsfattande organ inom en verksamhet.

Målgrupp: Beslutsfattare, miljö-kvalitets chef, miljösamordnare, personalchef, produktionschef, inköpare, huvudskyddsombud.

Tidsåtgång: Halvdag

Hålls som företagsintern kurs.

Mål med utbildningen

  • Öka kunskapen om och anledningen till lagar och regler kring kemikaliehantering.
  • Förstå innebörden att praktiskt applicera arbetssätt på företaget.
  • Ökad kunskap kring lämpliga arbetssätt för att uppfylla lagar och regler.

Innehåll

  • Varför säker kemikaliehantering?
  • Gällande lagar och regler.
  • Säkerhetsdatablad, CLP
  • Krav på mig som användare av kemikalier.
  • Lämpliga arbetssätt för att efterleva lagar och regler.

Kontakta Hanna Björklund för mer information.

E-mail: hanna[at]chemgroup.se

Telefon: 070-454 2004