Webinar hösten 2021

Är du ansvarig för arbetsmiljön och vill lära dig mer om kraven kring kemikaliehantering? Har ni funderingar kring riskbedömningar och kraven kring hygieniska gränsvärden eller har ni kört fast vid frågor och krav att ställa på era framtida leverantör av kemikaliehanteringssystem?

Under hösten är vi tillbaka med våra uppskattade webinar som svarar på dessa frågor!


Webinar 1: Är du arbetsmiljöansvarig? Få en överskådlig bild på vilka krav som ställs på dig som arbetsmiljöansvarig

13 oktober 2021 – kl 10.30-12.00

Är du ansvarig för arbetsmiljön och vill lära dig mer om kraven kring kemikaliehantering? Då är detta webinar perfekt för dig. Du kommer att få information om de lagkrav som ställs, tips på hur man kan arbeta ett effektivt arbete och goda exempel från Chemgroups personal.

Webinaret hålls av Pernilla Ylander och Valia Khachekian, Chemgroup Scandinavia AB


Webinar 2: Luften i arbetsmiljön – hur vet man att den är godtagbar enligt de hygieniska gränsvärdena?

21 oktober 2021 – kl 10.30-12.00

Jobbar ni med riskbedömningar men har kört fast vid kraven kring hygieniska gränsvärden? I detta webinar får ni tips på hur ni kan tänka och vilken dokumentation som krävs i er verksamhet. Vi ger exempel på hur dokumentationen kan se ut och hur ni enkelt kan prioritera bort ämnen som kanske inte innebär en särskild stor risk.

Webinaret hålls av Biljana Aleksic, Chemgroup Scandinavia AB


Höstens webinar:

Webinar 1 – Lagkrav för arbetsmiljöansvarig:

13 oktober 2021, kl. 10.30-12 Boka plats

Webinar 2 – Hygieniska gränsvärden:

21 oktober 2021, kl. 10.30-12 Boka plats

Håll utkik här och framförallt på LinkedIn för kommande tillfällen. https://www.linkedin.com/company/2166114

Dessa webinar är kostnadsfria!


Anmälan
Via seminarium@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 Boka plats

Information
Kontakta Pernilla Ylander, info@chemgroup.se, 031-712 02 60