Utbildningar

Vill du fördjupa din kunskap inom kemikalieområdet med målet att uppnå en hållbar kemikaliehantering? Chemgroup erbjuder ett stort utbud av kurser, både grundkurser, specialkurser och fördjupningskurser. Är du ny i arbetet med kemikalier rekommenderar vi kursen Praktisk kemikaliehantering, om du dessutom är ansvarig för arbetet har vi även kursen Kemikalielagstiftning för ansvariga. Vilka kurser som passar er beror på vilken hantering som sker i verksamheten, vi har bl.a. utbildningar inom riskbedömning, allergiframkallande ämnen och farligt gods.

I halvdagskurserna CLP-klassning och ökad förståelse för säkerhetsdatablad, Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter samt Lagerhållning och förvaring av kemikalier har vi valt ut viktiga delar där vi fördjupar oss lite extra.

Svårt att välja vilka kurser som passar? Kontakta oss så berättar vi mer! Samtliga våra utbildningar kan även genomföras företagsinternt på plats i er verksamhet.

Läs mer om våra utbildningar nedan eller i vår kurskalender:

Riskbedömning av kemikalier – heldagsutbildning

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång. Efter kursen har du verktygen för att fortsätta arbetet i din egen verksamhet. Kursen innebär praktiskt arbete med dina kemikalier. Med fördel har du med egen dator. Höstens kurstillfällen – 2022:15 november kl 9.00-17.00. […]

Exponeringsscenario för användare – heldagsutbildning

En av hörnstenarna inom REACH är exponeringsscenarier. Dessa ska leverantören ta fram och förmedla till dig som nedströmsanvändare i form av ett utökat säkerhetsdatablad (eSDS).Hur ska du som nedströmsanvändare hantera den här informationen? Hur gör man om exponeringsscenariot saknas eller leverantören inte presenterar informationen? Det här går vi igenom på utbildningen. Du kommer dessutom att […]

Allergiframkallande ämnen, härdplaster – halvdagsutbildning

Jobbar du med allergiframkallande ämnen och härdplaster i din verksamhet? Enligt föreskrifterna från arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 krävs återkommande utbildning av personalen som sysselsätts. Vi på Chemgroup erbjuder företagsanpassade utbildningar gällande era härdplaster. Vi tittar på riskerna med era kemikalier och riktar informationen till att vara specifik och gälla den aktuella arbetsplatsen. När vi träffar personalen […]

Bedömning av hygieniska gränsvärden – halvdagsutbildning

Många upplever det svårt att bedöma huruvida användningen av kemikalier ligger i förhållande till gällande hygieniska gränsvärden. Genom denna kursen får deltagarna möjlighet att lära sig att göra teoretiska beräkningar av hur mycket kemikalier som avgår i luften. Vi får väldigt mycket frågor om detta och vi tycker själva att det är en av de […]

Jobba smart i Chemgroup Pro – användarutbildning

Varför är kemikaliehantering viktigt och hur kan Chemgroup PRO hjälpa mig i mitt arbete?  Den här utbildningen vänder sig till dig som använder Chemgroup Pro, både läsanvändare och administratörer.    Utbildningen är uppdelad i två pass. Den första passet kan med fördel både läsanvändare och administratörer vara med på. Passet börjar med kort information om […]

Riskbedömningsworkshop – lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar

Har ni riskbedömningar som ni inte riktigt haft tid att hinna med? Var det ett tag sedan du påbörjade riskbedömningarna. Då har ni chans att ändra på detta och fräscha upp kunskapen genom den här webbaserade workshopen. Vi fokuserar på att jobba och genomföra riskbedömningar i Chemgroup Pro. Vi gör riskbedömningar både på kemikalier och […]

Regler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – heldagsutbildning

Idag ställs det en rad olika krav på innehåll av kemiska ämnen i varor. Samtliga varor omfattas av lagstiftningen och exempel på vad som är varor är möbler, verktyg, maskiner och kläder. Som leverantör av varor är det ibland svårt att reda ut vilka krav som ställs på sin verksamhet och framför allt vilka åtgärder […]

Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter – halvdagsutbildning

I den här kursen introducerar vi enkla praktiska metoder på hur man kan tänka när man skall jobba aktivt med att välja skonsammare produkter, när finns likvärdiga alternativ. Vill du veta hur man börjar och vad man skall tänka på när man letar och skall välja bättre alternativ? Hur skall man prioritera i det olika […]

Lagerhållning och förvaring av kemiska produkter- halvdagsutbildning

En vanlig anmärkning som har iakttagits vid skyddsronder är bristfällig förvaring samt avsaknad märkning av kemiska produkter. Denna kurs avser att stärka och bredda kunskap av förvaring och märkning med hänsyn till krav från miljöbalken, arbetsmiljöverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Höstens kurstillfällen – 2022: 11 oktober kl 8.00-12.00 Lärarledd onlinekurs MålgruppKursen vänder […]

CLP-klassning och ökad förståelse av säkerhetsdatablad – halvdagsutbildning

I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning. Det är grunden för hur ett säkerhetsdatablad (SDB) ser ut. Vi tolkar även H- och P-fraser och sammanfattar tänkbar skyddsutrustning. Kort information ges om ny UFI kod och syftet med den. Sedan ska du ha en ökad förståelse […]

Läsa och förstå säkerhetsdatablad – halvdagsutbildning

I den här kurser går vi igenom hur man läser och tolkar ett säkerhetsdatablad. Vi går systematiskt igenom varje avsnitt och beskriver vilken typ av information som finns i varje avsnitt. Under kursen gör vi också flera övningsuppgifter där deltagarna får frågor som de ska hitta via information i säkerhetsdatabladen. Målet är att användare av […]

Kemikalielagstiftning för ansvariga – heldagsutbildning

Kraven på kemikalier ökar ständigt. Eftersom kemikalier finns i väldigt många verksamheter är det många som omfattas. Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet. Vi går övergripande igenom lagar och regler och hjälper dig i rätt riktning gällande riskbedömning. Vi kommer även att […]

Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – heldagsutbildning

De flesta inspektörer och miljöutredare har hört orden och känner i stora drag till all lagstiftning. Men hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger alla begrepp, klassningar och regelverk ihop? Det här är något som vi reder ut under den här specialframtagna kursen avsedd för just miljöinspektörer och miljöutredare inom kommuner. Höstens kurstillfällen – […]

Praktisk kemikaliehantering – heldagsutbildning

Kemiska produkter/riskkällor kan förknippas med vissa risker om hanteringen inte sker på rätt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och ha en god förståelse i vad som krävs för en säker kemikaliehantering på arbetsplatsen.  Denna kurs ger dig en övergripande förståelse och praktiska exempel för en säker kemikaliehantering, vilka rutiner/instruktioner […]